Søknadsskjema

image--0001

Elektronisk søknadsskjema – 2021

Du søker opptak til Havbruksakademiet ved å bruke dette elektroniske søknadsskjemaet. Dersom du heller ønsker å sende søknad per post eller levere søknaden direkte til skolens kontor, laster du ned søknadsskjema her.

Opplysninger som oppgis i søknadsskjemaet blir behandlet i tråd med Personvernloven.

NB: Søknaden vil først bli behandlet når all dokumentasjon er mottatt.

1. Søker

Foresatt (dersom søker ikke er fylt 18 år på søknadstidspunktet)

(Foresatt 2)

2. Vedlegg

Vg1 Naturbruk - blå linje
Søkere til Vg1 Naturbruk - blå linje må dokumentere fullført 10-årig grunnskole.
For søkere som avslutter grunnskolen inneværende år:

Legg ved: 
•  Karakterutskrift for 1. halvår i 10. klasse
•  Karakterutskrift for avsluttende fag i 8. og 9. klasse

NB: Kopi av vitnemål med standpunkt- og eksamenskarakterer for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.
Fra ca 20. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt vitnemål. 
Venteliste blir rangert når skolen mottar vitnemål.
 

For søkere som har gjennomført grunnskolen:
Inntak skjer på grunnlag av karakterer fra vitnemål/kompetansebevis, og du må legge ved: 
•  Vitnemål/kompetansebevis med standpunkt- og eksamenskarakterer. 

Vg2 Akvakultur og Vg2 fiske og fangst 
Ved opptak til Vg2 Akvakultur prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg1 ved Campus BLÅ VGS. Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg1 Naturbruk – blå linje.
Du må legge ved: Karakterutskrift for 1. halvår Vg1 Naturbruk
NB:Kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

Fra ca 20. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift for Vg1 Naturbruk. 
Venteliste blir rangert når skolen mottar denne karakterutskriften.

Vg3 Studieforberedende Naturbruk - blå linje
Ved opptak til Vg3 Studieforberedende Naturbruk - blå linje, 
prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg2 ved Campus BLÅ VGS. 
Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg2 naturbruksfag. 
Du må legge ved: 
•  Karakterutskrift for 1. halvår Vg2 naturbruksfag

NB: Kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.
Fra ca 20. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift/kompetansebevis for Vg2 naturbruksfag. Venteliste blir rangert når skolen mottar karakterutskrift/ kompetansebevis.
 


3. Studievalg

Ved bekreftet opptak, vil du motta tilbud om skoleplass og en opptaksavtale som du, og foresatte dersom du ikke er fylt 18 år, må signere og returnere til skolen.


Hvis du ikke får opp en ny side med bekreftelse på at søknaden er sendt, anbefaler vi at du prøver en annen nettleser (Chrome) eller tar kontakt med oss på tlf. 91 92 11 02