Campus BLÅ Folkehøgskole (søknad)

Foto: Midt-Norge Foto v/ Roar Berg Hansen
Foto: Midt-Norge Foto v/ Roar Berg Hansen

Inspirert av havet

Nord-Norge har 40% av landets kystlinje og er landets største forvaltningsområde for havets ressurser. Campus BLÅ ønsker å etablere landsdelens første folkehøgskole med kun «blå» linjer. Det faglige hovedinnholdet vil være knyttet til kyst, hav og innovasjon i et bærekraftig perspektiv, og med havet som fellesnevner vil skolen søke å bevisstgjøre ungdom på hvilke enorme muligheter som ligger i bærekraftig utnyttelse av havrommet. 

Interessen for et år på folkehøgskole har aldri har vært så stor som nå. I en landsdekkende interesseundersøkelse på Facebook/Instagram i mars 2021, svarte 76% av i alt 1149 respondenter i alderen 15-21 år at Campus BLÅ Folkehøgskole ville være interessant for dem.

Etableringen av Campus BLÅ Folkehøgskole har fått bred støtte, herunder fra Nordland Fylkeskommune, LO- og NHO Nordland, Helgelandsrådet, Indre Helgeland regionråd, Sjømat Norge, UiT Norges arktiske universitet, NCE Aquaculture, Brønnøy Næringsforum og Brønnøy kommune.

Virtuell tur på skoleområdet

Linjevalg

«Denne folkehøgskolen blir etablert for alle de ungdommene som føler at detter er skolen de har ventet på. Den vil øke interessen for kystbaserte næringer og for kystkultur, og gi ungdommen muligheten til å kvalifisere seg til ei framtid her»

BRØNNØY KOMMUNE

Expo_Dubai_partnerlogo_112