Campus BLÅ-konferansen

CB

Fagkonferanse for BLÅ næring

Campus BLÅ-konferansen er en konferanse for havnæringene, og går av stabelen på Toft Brygge, torsdag 9. november 2023.

Den årlige konferansen ble arrangert for første gang i 2021. Det har vært en stor suksess med fullsatt sal og gode tilbakemeldinger i etterkant av konferansene. Vi gleder oss til en ny BLÅ fagkonferanse med spennende temaer og inspirerende innledere i 2023!

 

Tid Torsdag 9. november 2023, Kl 09:00-15:00

Innledere Campus BLÅ-konferansen 2022

Arne Hjeltnes
Hjeltnes gleder seg til å besøke Helgeland igjen: -Framtida er langs kysten vår. Helgeland er ikke bare unik fra naturens side, det er også en region der det skjer utrolig mye spennende og framtidsretta, sier han. Arne Hjeltnes skal snakke om det som opptar han mest: Framtida for norsk sjømat – og for næringa.

Camilla Robertsen
Robertsen, som er fiskehelsebiolog i Nordlaks, har fulgt laksen i det store havfarm-prosjektet i Vesterålen, Jostein Albert. Hun har vært ansvarlig for det faglige opplegget og dokumentert de to første produksjonssyklusene som har foregått 5 km fra land. Hun skal fortelle mer både om erfaringer og utfordringer på Campus BLÅ-konferansen.

Snorre Jonassen
Regiondirektør i Cermaq, Snorre Jonassen, skal fortelle om spennende teknologi og individbasert oppdrett.  Med utviklingskonsesjoner gjør de forsøk med biometri – ansiktsgjenkjenning – på laksen, nærmest som vi bruker Face-ID på mobilen.

Henriette Hansen
Kan laksen vokse seg stor på råstoff fra skogen? Eller fra alger i sjøen? Etter omfattende forsøk ved LetSea sitt forskningsanlegg på Dønna, mener forskerne at det er mulig. Henriette kommer til konferansen, bl.a. for å fortelle mer om hvordan vi i framtida kan lage vårt laksefôr av eget råstoff.

Svein Erik Hjerpbakk
Hjerpbakk fra Nordic Comfort Products (NCP) på Hemnesberget skal snakke om sirkulærøkonomi. NCP gjenvinner både plast og metall fra havbruk og fiske, og lager bærekraftige møbler som gjør internasjonal suksess. Avfallet samler de hos lokale oppdrettsselskaper.

Malin Johansen
Malin leder NCE Aquaculture, en næringsklynge som fokuserer på forskning og innovasjon. Malin har studert eksportmarkedsføring, har en master i energiledelse og skal snakke om hvordan vi kan produsere forråvarene regionalt. Mye av fotavtrykket i laksenæringa kommer nettopp fra foret, og Malin tar for seg muligheter og flaskehalser for å få et lavere karbonavtrykk.

Sten Roald Lorentzen
Sten Roald har de siste 15 årene jobbet med landbasert oppdrett, først i Akva Group og nå som adm.dir. i Aquaculture Innovation. Ute på Toft har han tenkt å ta havet – og fisken – på land, i ei storsatsing med matfiskanlegg på Toft. I tillegg har Aquaculture Innovation prosjekter som matfiskanlegg på Bulandet og smoltanlegg i Vevelstad. Investeringene kommer opp i 8 milliarder NOK, og betyr mer enn 300 lokale arbeidsplasser ferdig utbygd.

Arnfinn Torgnes
Oppdretter, lærer og ildsjel Arnfinn Torgnes har jobbet med havbruk i om lag 40 år, og er en rekrutterer i særklasse. I mange år har han stått i spissen for å arrangere en egen jenteleir ved Norsk Havbrukssenter. Hvert år de siste 11-12 årene, har jenter fra 10. klassen tilbragt to dager på Toft og bokstavelig talt tatt et dypdykk i næringa. Arnfinn brenner for å få flere damer ut på merdkanten, og har sin egen suksessoppskrift.

Einar Brattland
Einar Brattland kommer på Campus BLÅ-konferansen på Toft 10. november og skal fortelle om gründereventyret han har skapt med selskapet sitt, Akvapartner. I dag har han fire patenter til oppdrettsnæringa, og kunder over hele verden, bl.a. i Canada, Chile og Vietnam.

Expo_Dubai_partnerlogo_112