Campus BLÅ-konferansen

Frame 43 (3)

Fagkonferanse for BLÅ næring

Campus BLÅ-konferansen er en konferanse for havnæringene, og går av stabelen på Toft Brygge, torsdag 10. november 2022.

Konferansen ble arrangert for første gang i 2021, og ble en stor suksess med fullsatt sal og gode tilbakemeldinger i etterkant. Vi gleder oss til en ny BLÅ fagkonferanse med spennende temaer og inspirerende innledere i 2022!

Vi har en meget spennende liste med innledere. Innledere slippes fortløpende.

Tid Torsdag 10. november 2022, Kl 09:00-16:00

Påmelding

 

Innledere Campus BLÅ-konferansen 2022

Arne Hjeltnes
Hjeltnes gleder seg til å besøke Helgeland igjen: -Framtida er langs kysten vår. Helgeland er ikke bare unik fra naturens side, det er også en region der det skjer utrolig mye spennende og framtidsretta, sier han. Arne Hjeltnes skal snakke om det som opptar han mest: Framtida for norsk sjømat – og for næringa.

Camilla Robertsen
Robertsen, som er fiskehelsebiolog i Nordlaks, har fulgt laksen i det store havfarm-prosjektet i Vesterålen, Jostein Albert. Hun har vært ansvarlig for det faglige opplegget og dokumentert de to første produksjonssyklusene som har foregått 5 km fra land. Hun skal fortelle mer både om erfaringer og utfordringer på Campus BLÅ-konferansen.

Snorre Jonassen
Regiondirektør i Cermaq, Snorre Jonassen, skal fortelle om spennende teknologi og individbasert oppdrett.  Med utviklingskonsesjoner gjør de forsøk med biometri – ansiktsgjenkjenning – på laksen, nærmest som vi bruker Face-ID på mobilen.

Henriette Hansen
Kan laksen vokse seg stor på råstoff fra skogen? Eller fra alger i sjøen? Etter omfattende forsøk ved LetSea sitt forskningsanlegg på Dønna, mener forskerne at det er mulig. Henriette kommer til konferansen, bl.a. for å fortelle mer om hvordan vi i framtida kan lage vårt laksefôr av eget råstoff.

Bjarne Mørk Eidem
Eidem, Vegværingen, som fyller 86 år i år, har vært både stortingsrepresentant, fiskeriminister og riksrevisor, og har klare meninger om framtida for næringa. Nylig tok han et oppgjør med Statsforvalteren i et leserinnlegg i lokalavisa, og stilte spørsmål om vi virkelig skal vernes bort fra kysten?

Svein Erik Hjerpbakk
Hjerpbakk fra Nordic Comfort Products (NCP) på Hemnesberget skal snakke om sirkulærøkonomi. NCP gjenvinner både plast og metall fra havbruk og fiske, og lager bærekraftige møbler som gjør internasjonal suksess. Avfallet samler de hos lokale oppdrettsselskaper.

Expo_Dubai_partnerlogo_112