TorhildHaugann

Campus BLÅ
Skolesenteret Campus BLÅ ble etablert i 2017 i samarbeid med Norsk Havbrukssenter, og omfatter:

  • Campus BLÅ Videregående skole
  • Campus BLÅ Fagskole
  • Campus BLÅ Kurssenter
  • Campus BLÅ Folkehøgskole (søknad)
  • Campus BLÅ Konferansen
  • OCEAN EXPO – Norsk Havpaviljong

Campus BLÅ har en unik beliggenhet på Toft Brygge utenfor Brønnøysund, i et maritimt miljø med nærhet til oppdrettsfasiliteter. Samarbeid med de blå næringene i regionen sikrer en bred faglig forankring.

Campus BLÅ Videregående skole
Campus BLÅ Videregående skole - tidligere «Havbruksakademiet», startet opp høsten 2018 med landsdekkende linje for Vg1 Naturbruk - blå linje og Vg2 Akvakultur. Fra 2020 omfattet tilbudet Vg3 Studieforberedende naturbruk med blå linje og i 2021 fikk skolen godkjenning for Fiske og Fangst-linje samt mulighet til å tilby de spesielle studiekompetansene «SIVING» (sivilingeniørkrav) og «VETE» (veterinærkrav). Skolen har undervisningstillatelse for oppdrett av laks og har søkt godkjenning også for Vg2 Maritime fag med oppstart i 2022. 
Campus BLÅ VGS har ikke hatt elev-frafall og har høye søkertall: 65 søkere til Vg1 Naturbruk i 2021, hvorav 32 jenter.

Campus BLÅ Fagskole – Høyere yrkesfaglig utdanning
Campus BLÅ Fagskole er Nord-Norges første akkrediterte tilbyder av høyere yrkesfaglig havbruksutdanning og tilbyr fagskoleutdanningene Havbrukstekniker (30 studiepoeng) og Driftsleder havbruk (60 studiepoeng – «Fagskolegrad»). Studiene tilbys som deltidsstudier eller som modulkurs, og kan gjennomføres som klasseromsundervisning eller klasserom-på-nett.

Campus BLÅ Konferansen
Campus BLÅ Konferansen er en lokal fagkonferanse for blå næring som arrangeres første gang høsten 2021. Fra 2022 vil fagkonferansen rettes mot et nasjonalt marked. 

Campus BLÅ Kurssenter
Campus BLÅ Kurssenter tilbyr sertifisert kursvirksomhet for havnæringene på ulike nivå, både lokalt, regionalt og nasjonalt via «state-of-the-art» digitale undervisningsfasiliteter. Senteret har godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet og DNVL for maritime kurs og vil bl.a. tilby kompetansesertifikatet «D6», D5L, fiskeskipper klasse C og sikkerhetskurs for sjøfolk.

Campus BLÅ Folkehøgskole (søknad)
Campus BLÅ Folkehøgskole vil være en del av et nasjonalt kompetansemiljø for blå næring, der kystens muligheter og framtidas bærekraftige forvaltning av havets marine ressurser er i fokus. Utdanning på alle nivå, forskningsaktivitet, marin produksjon og turist- og visningsanlegg med Norges Expo 2020-paviljong i spissen, vil gi elevene et unikt innsyn i BLÅ muligheter.

Campus BLÅ på EXPO 2020 i Dubai
Norges paviljong på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai vil profilere Norge som en ledende havnasjon, med norsk teknologi og bærekraftige, grønne løsninger fra havnæringene som tema. Utstillingen åpner i oktober 2021 og her vil Campus BLÅ, som en av hovedsponsorene, presentere seg i et internasjonalt marked, der behovet for kvalifisert arbeidskraft innen blå sektor er stort. I tillegg til maritime kurs, vil Campus BLÅ presentere tilpassede opplæringsløsninger for den internasjonale havbruksnæringen.

OCEAN EXPO – Norsk Havpaviljong
Campus BLÅ har inngått gjenbruksavtaler for Norges havpaviljong på verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai, og arbeider med planene for en gjenoppbygging av paviljongen på Campus BLÅ-området.  Paviljongen er etablert som en selveiende stiftelse, og vil bli en viktig faktor i fremtidig rekruttering til havnæringene.

Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter
Campus BLÅ er en del av Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter-konsernet, som omfatter flere virksomheter i tilknytning til havets ressurser og muligheter: Forskning på bærekraftig havbruk, visningsanlegg for oppdrett, oppdrettsvirksomhet samt turistanlegg med rorbuovernatting og restaurant.

Campus BLÅ

asdads

«Sjømat Norge ser svært positivt på initiativet som er reist på Helgeland for å etablere utdanningstilbud for havbrukssektoren i regionen. Dette vil være vært positivt for næringslivet i regionen og for unge som ikke trenger å reise så langt for å ta utdanning, videre- eller etterutdanning»

-SJØMAT NORGE

Expo_Dubai_partnerlogo_112