Et valg for fremtiden!

Nyheter

«Nord-Norge er pekt på som et fremtidig viktig vekstområde for norsk havbruksproduksjon og kompetanse. Rekruttering og utdanning er kritisk for utvikling av næringen fremover. I dette bildet tar Campus BLÅ en tydelig lederrolle for å utvikle utdanningstilbud i flere nivåer.»

NCE Aquaculture - 2020

Expo_Dubai_partnerlogo_112