OCEAN EXPO – Norsk Havpaviljong

Frame 43 (1)

Den norske paviljongen ved verdensutstillingen i Dubai, som startet i oktober 2021, skal i løpet av de seks månedene utstillingen varer, profilere Norge som en ledende havnasjon, med norsk teknologi og bærekraftige, grønne løsninger fra havnæringene som tema.

Innovasjon Norge har ansvar for Norges deltagelse, som finansieres som et spleiselag mellom staten og næringslivet. Campus BLÅ er en av aktørene som bidrar med finansiering, og har inngått avtale med Innovasjon Norge om å gjenoppbygge den norske paviljongen på Campus BLÅ-området.

Paviljongen vil eies av stiftelsen OCEAN EXPO Norsk Havpaviljong, og vil vise frem havnasjonen Norge også i årene som kommer. Paviljongen vil få en betydelig regional og nasjonal oppmerksomhet og blir en viktig faktor i rekrutteringen til havnæringene. Den vil også benyttes aktivt av den planlagte folkehøgskolen, i tillegg til å være en arena for konferanser og andre større arrangementer.

Norges paviljong på EXPO 2020 i Dubai:

 • Paviljongen signaliserer og bygger Norges posisjon som ledende havnasjon med internasjonalt ledende bedrifter i tilknytning til havnæringene
 • Stiftelsen OCEAN EXPO - Norsk Havpaviljong arbeider for at paviljongen skal gis «evig liv», og vise havnasjonen Norge
Foto: Innovasjon Norge
Foto: Innovasjon Norge

Budskapene fra EXPO 2020 vil nå ut til mange flere:

EXPO2020
Foto: Innovasjon Norge
 • Pandemien har ført til redusert deltakelse ved EXPO 2020
 • Nærings- og fiskeridepartementet har forventninger om gjenbruk av Norges paviljong fra verdensutstillingen i Dubai
 • En permanent havpaviljong vil forsterke profileringen av norske havnæringer, også digitalt
 • Paviljongen sitt innhold skal være tidsaktuelt gjennom jevnlig oppdatering

Havpaviljongen vil bidra til:

 • Realisere myndighetenes forventning om gjenbruk av konseptet
 • Permanent synliggjøring av havnasjonen Norge
 • Økt fokus på bærekraftig bruk av de store havressursene i Nordområdene
 • Kompetansebygging og rekruttering innen havnæringene

Bevare og bruke havet og de marine ressursene
på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Hvorfor på Helgelandskysten?

EXPO2020

 

 • Nærhet til havnæringene
 • Helgeland er en populær turistdestinasjon
 • Tilgang til kompetansemiljø tilknyttet Campus BLÅ
 • Besøk til Norsk Havbrukssenter sitt visningsanlegg for havbruk
 • Innholdet vil være tilgjengelig for alle gjennom digitale løsninger
 • Mulighet for konferanser og kulturopplevelser

«Regjeringens mål er at Norge skal være en ledende havnasjon. Da må vi ta en internasjonal lederrolle i viktige havspørsmål, og delta på arenaene hvor løsninger på verdens utfordringer diskuteres. EXPO 2020 vil være en slik arena»

Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister, juni 2018

Expo_Dubai_partnerlogo_112