OCEAN EXPO – Norsk Havpaviljong

Frame 43 (1)

Den norske paviljongen ved verdensutstillingen i Dubai, som starter i oktober 2021, skal i løpet av de 6 månedene utstillingen varer, profilere Norge som en ledende havnasjon, med norsk teknologi og bærekraftige, grønne løsninger fra havnæringene som tema.

Innovasjon Norge har ansvar for Norges deltagelse, som finansieres som et spleiselag mellom staten og næringslivet. Campus BLÅ er en av aktørene som bidrar med finansiering, og har inngått avtale med Innovasjon Norge om å gjenoppbygge den norske paviljongen på Campus BLÅ-området.

Paviljongen vil eies av stiftelsen OCEAN EXPO Norsk Havpaviljong, og vil vise frem havnasjonen Norge også i årene som kommer. Paviljongen vil få en betydelig regional og nasjonal oppmerksomhet og blir en viktig faktor i rekrutteringen til havnæringene. Den vil også benyttes aktivt av den planlagte folkehøgskolen, i tillegg til å være en arena for konferanser og andre større arrangementer.

«Regjeringens mål er at Norge skal være en ledende havnasjon. Da må vi ta en internasjonal lederrolle i viktige havspørsmål, og delta på arenaene hvor løsninger på verdens utfordringer diskuteres. EXPO 2020 vil være en slik arena»

Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister, juni 2018

Expo_Dubai_partnerlogo_112