Søknadsfrist Campus BLÅ VGS

Campus BLÅ

Drømmer du om en spennende fremtid i BLÅ næring? Husk at søknadsfristen for videregående skole er 1. mars.

Havnæringene er internasjonale næringer i kraftig vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Det gir ubegrensede muligheter.

Campus BLÅ Videregående skole følger offentlige læreplaner og har 58 elever fordelt over disse studieretningene:

  • Vg1 Naturbruk – blå linje
  • Vg2 Akvakultur
  • Vg2 Fiske og fangst
  • Vg3 Studieforberedende naturbruk / studiespesialisering

Søknadsfrist 1. mars – klikk her for å lese mer.