Oppstart for populær utdanning

Gruppebilde 1_fagskole 2023

Campus BLÅ Fagskole er i gang med det første studentkullet i «Driftsleder Akvakultur». Tirsdag 12. september møttes 15 studenter på Toft, og de kom fra Vestland, Finnmark, Møre og Romsdal og selvfølgelig, Helgeland. Faktisk er det flere tidligere elever fra den videregående skolen på Campus BLÅ som nå starter, etter å ha vært ute i lærlingetid og jobb.

- Vi opplever at studiet er populært i markedet, og det tok ikke lang tid å få fulltegnet det første kullet, sier styreleder i Campus BLÅ Fagskole, Rikke Sivertsen Dahl.

Driftsleder Akvakultur er en deltidsutdanning som kombinerer samlinger på Toft med e-læring. Studiet er høyere yrkesfaglig utdanning, gir 60 studiepoeng, går over 1,5 år, og er samlingsbasert. Studentene samles fysisk fire ganger på Campus BLÅ i Brønnøy, og tar resten av undervisningen digitalt, via E-læring.

Det digitale opplegget er godt sammensatt pedagogisk, forklarer Sivertsen Dahl:
- Vi har bygd opp en variert e-læring. Det blir litt som
en digital lærebok hvor studentene skal lese og klikke seg gjennom de ulike delene. Kapitlene er fylt med tekst, faktabokser, illustrasjoner, små videoklipp fra foreleser eller andre aktuelle animasjoner. Gjerne med en quiz til slutt for at studenten selv kan teste seg selv. Det er mye variasjon i e-læringen og studentene kan ta pause og arbeide når det passer dem, noe som gjør det overkommelig å kombinere studiet med jobb. Lærer kan følge med på studentenes framdrift, motivere underveis, og studentene kan ha digital dialog med lærer hele veien.

Dette opplegget er første trinn i en større digital satsing i hele Campus BLÅ, forteller Rikke Sivertsen Dahl: - Vi er nå midt i en hektisk fase med å etablere og designe den nye framtidige, digitale plattformen til Campus BLÅ. Dette for å kunne gjennomføre og levere på strategien og ambisjonen vår om å være en attraktiv, helhetlig partner for kunnskap og læring for blå næring, sier styrelederen i fagskolen og daglig leder for hele Campus BLÅ.

Fagskolen tar sikte på oppstart for nytt kull 5. februar 2024, og rekrutteringen starter allerede nå.

Nylig ble det kjent at John Arne Andersen, med bakgrunn bl.a. som fisker, rektor og kommunedirektør, er ansatt i et engasjement som ny rektor ved Campus BLÅ Fagskole. Han tiltrer 20. september, og gleder seg til å ta fatt og bidra til enda mer utvikling ved Campus BLÅ.