Navneendringer ved Campus BLÅ

Toft

Havbruksakademiet endrer navn til «Campus BLÅ Videregående skole», Norsk Havbruksfagskole blir «Campus BLÅ Fagskole» og Campus BLÅ Kurs og konferanse AS blir «Campus BLÅ Kurssenter». 

– Etter hvert som virksomheten i Campus BLÅ har blitt mer omfattende, har også behovet for å forenkle og tydeliggjøre kommunikasjonen med omverdenen økt, sier Robert Jørgensen, daglig leder i Campus BLÅ.  – Det at den videregående skolen nå også omfatter linje for fiske og fangst, samt at vi har søkt om godkjenning for Vg2 Maritime fag, gjør at det nå er naturlig å endre navn til «Campus BLÅ Videregående skole».

– Vi arbeider også med godkjenning av maritime fagskoletilbud, slik at vi vil kunne tilby et komplett maritimt utdanningstilbud: Sertifiseringskurs, maritim fagutdanning på videregående skole og høyere maritim utdanning på fagskolen, sier Jørgensen.