Historien om framtida er en historie om havet.
Campus BLÅ Folkehøgskole er en del av denne historien. 

Nå må Campus BLÅ Folkehøgskole realiseres!

Campus BLÅ Folkehøgskole vil være en del av et nasjonalt kompetansemiljø for blå næring, der kystens muligheter og framtidas bærekraftige forvaltning av havets marine ressurser er i fokus. Kort fortalt hva Norge har vært og skal være best på.

Campus BLÅ er i sin natur inspirert av havet. Vi vil bli en del av et helt unikt utdanningssenter på Toft utenfor Brønnøysund, hvor vi sammen med Havbruksakademiet Videregående skole, Norsk Havbruksfagskole og et kurs- og konferansesenter rettet mot havnæringene kan skape en enestående arena for læring. Midt i havgapet. 

Vi har gjennomført en nasjonal interessentundersøkelse med 1 149 respondenter i alderen 15-21 år. Resultatene herfra taler for seg selv: Hele 76% av ungdommene svarte at de kunne tenke seg å gå på Campus BLÅ Folkehøgskole. Det har gitt oss sterk motivasjon til å fortsette arbeidet for realisering av folkehøgskolen.

ungdommer

Hva må til for å komme i gang? 

Vi har planene klare og finansieringen i orden. Men vi trenger oppstartsbevilning i revidert nasjonalbudsjett som skal vedtas av Stortinget denne våren. Regnestykket for politikerne er egentlig ganske enkelt: En oppstartsbevilgning på 750 000 kroner i revidert nasjonalbudsjett vil utløse investeringer på 125 millioner kroner til Campus BLÅ Folkehøgskole og totalt 300 millioner kroner til kompetansesenteret på Toft i Brønnøy. Dette vil skape store ringvirkninger i distriktssamfunnet, og bidra til viktig lokal aktivitet. 

Om alt går som vi håper, så kan byggingen av folkehøgskolen starte allerede sommeren 2022, med skolestart for 100 elever i august 2024. 

Og det er ikke bare potensielle elever som er svært positive til Campus BLÅ Folkehøgskole. 

Nordland fylkeskommune har fattet et enstemmig vedtak hvor de er positive. Helgelandsrådet har gitt sin støtteerklæring. Det samme gjør Indre Helgeland Regionråd, Brønnøy kommune, Brønnøy Næringsforum, NCE Aquaculture, UiT Norges arktiske universitet, SjømatNorge, Akvaplan-niva, Brønnøy Sjøsportklubb og Helgeland Reiseliv. For å nevne noen. Attpåtil har LO Nordland og NHO Nordland sammen signert støtte til Campus BLÅ Folkehøgskole.

Norge er en sjønasjon. Vi lever av havet. Regjeringen har nylig lagt frem en havstrategi, og her vil våre studietilbud være et godt supplement. Folkehøgskolene er en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet, og det har vært en jevn vekst de siste årene. 

750 000 i oppstartsbevilgning vil umiddelbart utløse investeringer og aktivitet. Et enkelt regnestykke, spør du oss. 

Campus BLÅ Folkehøgskole er ønsket av potensielle elever, vi er støttet av mange og vi vil skape viktig lokal aktivitet i distriktssamfunnet på Brønnøy.

Nå må Campus BLÅ Folkehøgskole realiseres!

3002
logoer