Gode nyheter for Campus BLÅ

havbruk nord full

Campus BLÅ sitt søsterselskap, Havbruksakademiet Nord, har endelig fått undervisningstillatelsen for oppdrett på plass, etter en lang prosess med Fiskeridirektoratet. Campus BLÅ eier 46 % av Havbruksakademiet Nord, og har vært sterkt delaktig i å bygge opp skolen de siste årene. Tillatelsen gjelder 780 tonn biomasse, og gjelder for 10 år.

-Vi er svært glade for denne nyheten. Nå kan vi sammen med de andre eierne i Havbruksakademiet Nord og administrasjonen ved skolen sette full fart i vår videre felles satsing med å lage verdens beste havbruksutdanning i Brønnøysund og i Lofoten, sier daglig leder ved Campus BLÅ, Rikke Dahl Sivertsen: - Vi har Campus BLÅ i dag og vi har kommet godt i gang med en fantastisk god skole også i Lofoten, ledet av rektor Trond Jørgensen, understreker hun.

 

Havbruksakademiet Nord har undervisningslokaler i Lofoten Bio Centre på Leknes. Skolen har driftstillatelse for inntil 36 elever, fordelt på programområdene VG1 Naturbruk, VG2 Akvakultur og VG3 Studieforberedende innen naturbruk. Skolen har i dag 27 elever.

Havbruksakademiet skal samarbeide med Ellingsen Seafood om drift av undervisningstillatelsen, og elevene er dermed sikret rikelig med praksis i faget.