Startet skoleåret i Trondheim

Aqua Nor 2021

Alle elevene ved Campus BLÅ Videregående skole startet skoleåret på verdens største oppdrettsmesse, Aqua Nor.

– En perfekt start på skoleåret. Vi mener det er viktig at elevene blir godt kjent med hverandre, og en slik tur er en gylden anledning til det. Å reise på tur sammen er nyttig både for samholdet og miljøet. Deltakelse på Aqua Nor gir elevene et verdifullt inntrykk av næringa, og en forståelse av at den handler om mye mer enn merdekant og laks, sier rektor Alexander Halsen.

I tillegg til faglig input på messa har både elevene og lærerne blitt godt kjent med hverandre. Ettermiddagene og kveldene ble brukt til sosiale aktiviteter som laser tag og wipe out, fotballspilling og bading i havet.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen var en av mange besøkende på Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter sin stand.