Elektronisk søknadsskjema - Campus BLÅ VGS

Du søker opptak til Campus Videregående skole ved å bruke dette elektroniske søknadsskjemaet. Dersom du heller ønsker å sende søknad per post eller levere søknaden direkte til skolens kontor, laster du ned søknadsskjema her.

Inntaksreglement 2023

Nyttig informasjon for søkere

NB: Søknaden vil først bli behandlet når all dokumentasjon er mottatt.

1. Søker

Foresatt (dersom søker ikke er fylt 18 år på søknadstidspunktet)

(Foresatt 2)

2. Vedlegg

Vg1 Naturbruk - blå linje

Søkere til Vg1 Naturbruk - blå linje må dokumentere fullført 10-årig grunnskole.

  For søkere som avslutter grunnskolen inneværende år:

Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må derfor vedlegge:

 • Karakterutskrift for 1. halvår i 10. klasse
 • Karakterutskrift for avsluttende fag i 8. og 9. klasse
 • NB: Attestert kopi av vitnemål/kompetansebevis med standpunkt- og eksamenskarakterer for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

  Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt vitnemål/kompetansebevis. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar vitnemål/kompetansebevis.

   For søkere som har gjennomført grunnskolen:

  Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra vitnemål/kompetansebevis og du må vedlegge:

 • Vitnemål/kompetansebevis med standpunkt- og eksamenskarakterer
 • Vg2 Akvakultur

  Ved opptak til Vg2 Akvakultur prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg1 ved Campus BLÅ VGS. Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg1 Naturbruk – blå linje. Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge:

 • Karakterutskrift for 1. halvår Vg1 Naturbruk
 • NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

  Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift for Vg1 Naturbruk. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar denne karakterutskriften.

  Vg2 Fiske og fangst

  Ved opptak til Vg2 Fiske og fangst prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg1 ved Campus BLÅ VGS. Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg1 Naturbruk – blå linje. Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge:

 • Karakterutskrift for 1. halvår Vg1 Naturbruk
 • NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

  Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift for Vg1 Naturbruk. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar denne karakterutskriften.

  Vg3 Studieforberedende Naturbruk - blå linje

  Ved opptak til Vg3 Studieforberedende Naturbruk - blå linje prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg2 ved Campus BLÅ VGS. Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg2 naturbruksfag. Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge:

 • Karakterutskrift for 1. halvår Vg2 naturbruksfag
 • NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

  Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift for Vg2 naturbruksfag. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar denne karakterutskriften.


  3. Studievalg

  Ved bekreftet opptak, vil du motta tilbud om skoleplass og en opptaksavtale som du, og foresatte dersom du ikke er fylt 18 år, må signere og returnere til skolen.


  Hvis du ikke får opp en ny side med bekreftelse på at søknaden er sendt, anbefaler vi at du prøver en annen nettleser (Chrome) eller tar kontakt med oss på tlf. 91 92 11 02