Søknad – Havbruksakademiet

[one_half]

Om opptak til Havbruksakademiet

Havbruksakademiet har hele landet som inntaksområdet og er åpent for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlig videregående skole. Søknadsfrist (2021) er 1. april. Etter denne fristen behandler skolen søknader fortløpende dersom det er ledige plasser.

Du søker opptak til Havbruksakademiet ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Du kan også søke ved å printe ut søknadsskjema og sende dette per post sammen med nødvendige vedlegg.
Før du går i gang med søknadsprosessen, anbefaler vi deg å se gjennom følgende:

Nyttig informasjon for søkere
Inntaksreglement

Søknad – Vg1 Naturbruk, blå linje

Søkere må dokumentere fullført 10-årig grunnskole.
Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge:

  • Karakterutskrift for 1. halvår i 10. klasse
  • Karakterutskrift for avsluttende fag i 8. og 9. klasse

NB: Attestert kopi av vitnemål/kompetansebevis med standpunkt- og eksamenskarakterer for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt vitnemål/kompetansebevis.
Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar vitnemål/kompetansebevis. Vitnemål som ikke er mottatt innen 5 virkedager etter 15 juni tas ikke hensyn til i rangeringen.

[/one_half]
[one_half_last]

Søknad – Vg2 Akvakultur

Ved opptak til Vg2 Akvakultur prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg1 ved Havbruksakademiet. Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg1 Naturbruk – akvakultur.
Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge:

  • Karakterutskrift for 1. halvår Vg1 Naturbruk

NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt katakterutskrift for Vg1 Naturbruk. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar denne karakterutskriften. Karakterutskrift som ikke er mottatt innen 5 virkedager etter 15 juni tas ikke hensyn til i rangeringen.

Søknad – Vg3 Studieforberedende Naturbruk med akvakultur

Ved opptak til Vg3 Studieforberedende Naturbruk prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg2 ved Havbruksakademiet. Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg2 Akvakultur.
Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge:

  • Karakterutskrift for 1. halvår Vg2 Akvakultur

NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt kompetansebevis for Vg2 Akvakultur. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar kompetansebeviset. Kompetansebevis som ikke er mottatt innen 5 virkedager etter 15 juni tas ikke hensyn til i rangeringen.

[button url=»https://campusbla.no/soknadsskjema/» target=»_self» size=»small» style=»royalblue» ]Søknadskema 2021[/button]

Har du spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen, kan du sende oss en e-post på post@havbruksakademiet.no eller du kan ringe oss på tlf: 91 92 11 02

[/one_half_last]