Søknad – Campus BLÅ Fagskole

1. Søker

2. Vedlegg

Søkere som søker om opptak på formelt grunnlag skal legge ved kopi av vitnemål fra videregående utdanning. Attester for arbeidserfaring må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og innhold i arbeidet. Attester må være datert for å komme i betraktning.

Ordinært opptak:
Legg ved dokumentasjon på fagbrev som fagoperatør i akvakultur

Realkompetansevurdering:
Legg ved dokumentasjon på utdanning / relevant erfaring jf. Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling § 2-3 og 2-5, femte ledd

3. Studievalg

Ved bekreftet opptak, vil du motta tilbud om skoleplass og en opptaksavtale som du må signere og returnere til skolen.