7. Endelig klart for oppstart –

7. Endelig klart for oppstart -

.