6. Første skoledag på Havbruksakademiet

6. Første skoledag på Havbruksakademiet

.