test

Campus BLÅ Fagskole

Frame 43

Høyere yrkesfaglig utdanning i akvakultur

Campus BLÅ Fagskole tilbyr fagskolestudiene:

  • Driftstekniker Havbruk (30 studiepoeng)
  • Driftsleder Havbruk (60 studiepoeng – “Fagskolegrad”)
  • Modulkurs: Driftsplanlegging, økonomi og ledelse (10 studiepoeng)

Modulkurset tilsvarer modul 8 i Driftsleder Havbruk-studiet. Fagskolestudiene skal forberede studenten til arbeid på sjøbaserte oppdrettsanlegg i tråd med nye krav, ny kunnskap og ny teknologi innen havbruksnæringen, herunder nødvendige sertifiseringskurs.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og opptak krever fagbrev som fagoperatør i akvakultur eller tilsvarende realkompetanse. For realkompetansevurdering, se Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagebehandling.

Expo_Dubai_partnerlogo_112