Nyansatt rektor

IMG_0040-2

Svein Erik Sandøy er ansatt som rektor ved Campus BLÅ Fagskole.

Svein Erik tok allmennlærerutdanning i 1999, og rektorutdanning i 2018. Han har 26 års fartstid i skoleverket, og kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Salhus skole.

– Det er utrolig spennende å få være med på den utviklingen som skjer i Campus BLÅ. Her er det gode og inkluderende medarbeidere som gjør hverandre gode, og spiller på lag. Her er det også mennesker som har ulik bakgrunn og kommer fra forskjellige bransjer, og det vil bli mye vi kan lære av hverandre.

Robert Jørgensen, daglig leder i Campus BLÅ AS, er full av lovord om den nye rektoren ved fagskolen.

– Vi er glade for å ha fått Svein Erik med på laget. Han har vært her et år allerede, da som faglærer ved Campus BLÅ Videregående skole. Han har sterk faglig kompetanse, og er den rette personen til å videreutvikle vårt fagskoletilbud, sier Jørgensen.