Driftsplanlegging, økonomi og ledelse – 10 studiepoeng

kr 29.500

Campus BLÅ Fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for havbruksnæringen. Modul 8 ved skolens driftslederstudium tilbys nå som fagskolekurs – 10 studiepoeng. Opptakskrav er fagbrev i akvakultur eller tilsvarende realkompetanse.

Omfang 125 undervisningstimer
Fleksibilitet Klasseromsundervisning eller klasserom-på-nett
Sted Campus BLÅ, Toftveien 80, 8909 Brønnøysund
Kursstart Våren 2022
Tidspunkt 08:45 – 15:00
Kursavgift Kr 29.500,- (Kr 23.600,- for de 10 første påmeldte)

Søknad

Course # 0
Lengde 0 hours in class (0 weeks)
Time Morning classes, Monday + Wednesday, 09.00 – 11.30
Start Våren 2022 (Finishes dd)
Place
Pris Kr 29 500

Beskrivelse

Driftsplanlegging, økonomi samt ledelse med fokus på kommunikasjon og organisasjonskunnskap

Modulen gir 10 studiepoeng.

Fagoversikt

Etikk

a. Yrkesetikk og profesjonalitet
b. Taushetsplikt og lojalitet
c. Bærekraft i produksjon og i ledelse

Organisasjonskultur og omdømme

a. Synlighet og omdømmebygging
b. Samfunnsperspektiv
c. Lederen som ambassadør
d. Relasjonsbygging – kunder og leverandører

Kommunikasjon og informasjon

a. Informasjonsflyt
b. Retorikk
c. Presentasjonsteknikk og godt språk

Økonomi (25 undervisningstimer)

a. Grunnleggende regnskapsforståelse, kontoplan
b. Bruk av regnskap i planlegging og budsjettprosesser
c. Gangen i budsjettarbeid, hvordan ulike tiltak påvirker lønnsomhet og likviditet.
d. Budsjettkontroll
e. Rapportering og periodisering

Driftsplanlegging (25 undervisningstimer)

a. Oppbygging av driftsplaner
b. Rapportering på driftsplaner

Lærere

Fagskolekurset arrangeres av Norsk Havbruksfagskole.
Lærere: Arnfinn Torgnes (driftsplanlegging), Karina Eriksen (økonomi) og Kjell Arne Engelsø (ledelse)

Mer informasjon

 

[button url=»https://campusbla.no/soknadsskjema-norsk-havbruksfagskole/» target=»_self» size=»small» style=»royalblue» ]Søknadskjema[/button]

Lærere

 

LEDELSE MED FOKUS PÅ KOMMUNIKASJON OG ORGANISASJONSKUNNSKAP:

KJELL ARNE ENGELSØ

Kjell Arne Engelsø driver konsulentselskapet Mime Kompetanse og er lærer ved Norsk Havbruksfagskole.
Mastergrad i ledelse fra Copenhagen Business school og omfattende skolebakgrunn inkludert som lærer og rektor i videregående skole.

 

ØKONOMI:

KARINA ERIKSEN

Karina Eriksen er regnskapssjef i Torgnes AS.
Omfattende arbeidserfaring inkludert 9 år som revisor og 11 år som regnskapssjef.
Har også vært fotballtrener og klatreinstruktør og er over gjennomsnittet glad i natur.

 

DRIFTSPLANLEGGING:

ARNFINN TORGNES

Arnfinn Torgnes er faglig- og pedagogisk leder ved Norsk Havbruksskole samt seniorrådgiver i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter.
Nestor i norsk havbruksnæring med omfattende erfaring som bedriftsleder og innen praktisk havbruk. Har hatt mange verv, inkludert organisasjonsarbeid og utviklingsarbeid innen idrettsbevegelsen.

Timeplan

Timeplan

Fagplan - Driftsleder

Fagplan driftsleder

Forskrift

Forskrift om opptak, studier, eksamen og klageregler

Andre lignende kurs:

    Kurs Kursstart Kursavgift Informasjon
    Kranfører - G20 13. des. 2021 kr 11.300 Mer info
    Stroppe- og signalgiver - G11 13. des. 2021 kr 4.700 Mer info
    Varme arbeider 16. feb. 2022 kr 1.950 Mer info