Dekksoffiser klasse 6 (D6)

kr 35.000

Gir ihht. STCW Regel II/3.7 rett til å føre skip med største lenge 24 meter og mindre enn 500 bruttotonnasje i liten kystfart. Øvrige krav til utstedelse av D6 sertifikat som krav til fartstid, helseerklæring, radiosertifikat (SRC eller høyere), sikkerhetskompetanse og alder er gitt i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften) §23(a).

Dersom kursdeltaker ikke har tilstrekkelig dokumentert fartstid, kan D6 utstedes ved å oppfylle overnevnte krav, samt gjennomføre en praktisk utsjekk.

Lengde 90 undervisningstimer i klasserom og 20 timer ombord i fartøy
Tidspunkt kl 08:30 – 17:00
Kursstart 17. januar 2022
Sted Campus BLÅ, Toftveien 80, 8909 Brønnøysund
Kursavgift
Kr 35 000,-
Lærebok, kart, parallellforskyver og passer kommer i tillegg.
Course # 0
Lengde 0 hours in class (0 weeks)
Time Morning classes, Monday + Wednesday, 09.00 – 11.30
Start 17. jan. 2022 (Finishes dd)
Place
Pris Kr 35 000

Andre lignende kurs:

    Kurs Kursstart Kursavgift Informasjon
    D6 - tilleggsutdanning: Slep og ankerhåndtering Ta kontakt Mer info
    D6 - tilleggsutdanning: Løfteoperasjoner Ta kontakt Mer info
    STCW – Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO-50) 14. mars 2022 kr 17.000 Mer info