Helgelandsrådet på besøk

IMG_4846

Torsdag var Helgelandsrådet på besøk hos oss. De fikk omvisning i anlegget, og en presentasjon av våre spennende planer.

Helgelandsrådet er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette bidra til å skape en felles identitet på Helgeland.

Et stramt program ble startet med omvisning. Deretter ble alle de spennende planene ved Torghatten Aqua, herunder «Campus BLÅ», presentert.

– Campus BLÅ presenterte sine utdanninger på alle fagnivå; Campus BLÅ Videregående skole med fornøyde elever og foreldre – og null elevfrafall siden oppstarten i 2018, Campus BLÅ Fagskole med Nord-Norges første høyere yrkesfaglige utdanninger innen akvakultur: driftstekniker (30 stp) og driftsleder (60 stp) og Campus BLÅ Kurssenter som tilbyr maritime utdanninger, sertifisert sikkerhetsopplæring og næringsrelevante fagkurs, sier Alexander Halsen. 

-Vi fikk også mulighet til å orientere om vårt arbeid med godkjenningen av Campus BLÅ Folkehøgskole, – der første trinn er at politikerne over statsbudsjettet bevilger 750 000 kr i oppstartsmidler, noe som vil utløse investeringer i bygninger og infrastruktur ved Campus BLÅ i størrelsesorden 150 mill kr samt skape ca 20 nye arbeidsplasser. Videre kunne vi fortelle om vårt pågående arbeid med å gjenreise den norske paviljongen på verdensutstillingen, Expo 2020 i Dubai, på Toft i Brønnøy, og vi orienterte om arbeidet med en nyskapende digital undervisningsplattform for etter- og videreutdanning  samt sertifiseringer for blå næringer.