EXPO 2020 i Dubai er i gang

EXPO2020

Første helga i oktober åpnet den norske havpaviljongen på verdensutstillingen i Dubai, EXPO 2020.

Den norske paviljongen har fokus på havnæringene og bærekraft, og Campus BLÅ er med som A-partner.

Innovasjon Norge har ansvar for Norges paviljong. Utstillingen finansieres som et spleiselag mellom staten og næringslivet og Campus BLÅ er en av aktørene som bidrar med finansiering.

Norges paviljong skal i løpet av de seks månedene utstillingen varer, profilere Norge som en ledende havnasjon, med norsk teknologi og bærekraftige, grønne løsninger fra havnæringene som tema. 

– Dette er en unik mulighet til å presentere Campus BLÅ i et internasjonalt marked, der behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort innen blå sektor, sier Robert Jørgensen, daglig leder i Campus BLÅ. – I tillegg til maritime kurs, vil vi tilby tilpassede opplæringsløsninger for den internasjonale havbruksnæringen, både sjø- og landbasert.

Klikk her for å lese mer om åpningen av paviljongen.