VG1 Naturbruk med studiespesialisering

VG1 Naturbruk med studiespesialisering

.