Campus BLÅ populær blant ungdom

CB-elever-i-sola--1068x801

Da fristen for å søke om opptak gikk ut 1. mars, hadde hele 72 ungdommer søkt på de 24 elevplassene på Vg1 naturbruk på Campus BLÅ. Av disse, var mer enn en tredel jenter (36%). Samtidig har samtlige elever på Vg1 søkt seg videre til Vg2 Akvakultur. -Vi er strålende fornøyd med søkertallene, sier daglig leder ved Campus BLÅ, Rikke Sivertsen Dahl.

Attraktiv utdanning

Hun mener ungdom fra hele landet har oppdaget hvor attraktiv havbruksnæringa er, og er spesielt glad for at så mange jenter søker seg til Campus BLÅ: -Utdanning i akvakultur gir så mange forskjellige muligheter videre, og handler definitivt ikke bare om de tradisjonelle arbeidsoppgavene på merdkanten. Du lærer om biologi, økologi, dyrevelferd, HMS og mye annet spennende – og det gir mange jobbmuligheter, understreker en engasjert daglig leder.

Glad for samarbeid med næringa

Campus BLÅ samarbeider med havbruksnæringa på Helgeland og i Nord-Trøndelag. -Bedriftene er veldig flinke til å stille opp med praksisplasser til elevene, og det er gull verdt. Elevene våre får med seg mye verdifull lærdom ute i praksis, så vi er veldig glad for dette samarbeidet, sier Sivertsen Dahl.

Ønsker 10 maritime elevplasser

Campus BLÅ ønsker å utvide tilbudet til elevene, og har søkt om å få 10 skoleplasser i maritime fag på Vg2. -Det er et stort kompetansebehov lokalt, men også nasjonalt. Næringa trenger sjøfolk med kompetanse, og vi har bred støtte både fra lokalt næringsliv og lokale politikere. De ser verdien av at vi utdanner ungdom lokalt, og de vet hvor mye det betyr for næringslivet, sier Sivertsen Dahl. Nordland fylke har sagt nei til søknaden to ganger, og mener at et slikt tilbud vil svekke søkninga til den offentlige skolen. -Vi har andre tilbud enn den offentlige skolen, og er derfor et godt supplement, sier Sivertsen Dahl.

En suksesshistorie

Campus BLÅ videregående skole er et privat skoleinitiativ som ble oppretta på Toft i Brønnøy kommune i 2018. Til dags dato har skolen ikke hatt ett eneste frafall blant elevene. Skolen tilbyr i dag Vg1 naturbruk, Vg2 akvakultur, Vg2 fiske og fangst og Vg3 studieforberedende naturbruk. Campus BLÅ har hele landet som inntaksområde, og for tida er 8 % av elevene fra andre regioner. -Vi er et viktig nasjonalt tilbud, og forventer at denne andelen kommer til å øke, sier Rikke Sivertsen Dahl.