Campus BLÅ deltar på Norges paviljong i Dubai

expo

Innovasjon Norge har ansvar for Norges paviljong ved verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai som åpner 1. oktober 2021. Utstillingen finansieres som et spleiselag mellom staten og næringslivet og Campus BLÅ er en av aktørene som bidrar med finansiering.

Norges paviljong skal i løpet av de 6 månedene utstillingen varer, profilere Norge som en ledende havnasjon, med norsk teknologi og bærekraftige, grønne løsninger fra havnæringene som tema.

– Dette er en unik mulighet til å presentere Campus BLÅ i et internasjonalt marked, der behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort innen blå sektor, sier Robert Jørgensen, daglig leder i Campus BLÅ. – I tillegg til maritime kurs, vil vi tilby tilpassede opplæringsløsninger for den internasjonale havbruksnæringen, både sjø- og landbasert. 

Se: Presentasjon – Campus BLUE